Prednosti članstva

Prednosti članstva

DESET PREDNOSTI KI JIH PRINAŠA ČLANSTVO V PLANINSKIH DRUŠTVIH (PD), PRI PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE (PZS)

  1. Člani PD z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50% popust na ceno za prenočevanje v planinskih kočah PD, ki so člani PZS in so oproščeni plačila turistične takse.
  2. Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti imajo vsi člani PD popust tudi pri prenočevanju v več kot 1300 kočah partnerskih planinskih organizacij v Alpah in Pirenejih.  To so: Nemčija – DAV – Deutscher Alpenverein, Liechtenstein – LAV – Liechtensteiner Alpenverein, Avstrija – OeAV – Österreichisher Alpenverein, Italija –  CAI – Club Apino Italiano in AVS- Alpenverein Südtirol, Švica- CAS/SAC – Club Alpin Suisse, Francija – CAF – Club Alpin Français in Španija – FEDME – Federacion Espańola de Deportes de Montańa. Poseben bilateralni sporazum pa velja tudi s PSH – Planinarski savez Hrvatske.
  3. Člani planinske organizacije s plačano članarino A kategorije so nezgodno zavarovani v gorah za primer trajne invalidnosti do vsote 50.000 EUR, za primer nezgodne smrti pa za 15.000 EUR. Ostale kategorije članov so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 EUR, za primer nezgodne smrti pa 5.500 EUR.
  4. Člani planinske organizacije s plačano članarino so zavarovani za odgovornost glede poškodb stvari do 4.200 EUR in za odgovornost pri poškodovanju oseb do 44.000 EUR.
  5. Člani planinske organizacije s plačano članarino za tekoče leto so zavarovani tudi za primer kritja stroškovreševanja v tujini; A člani za ves svet do vrednosti 15.000 EUR, B člani v gorah Evrope in Turčije, v vrednosti do 2.800,00 EUR. Zavarovanje je veljavno, če je članarina poravnana pred nesrečo, oziroma pri dodatnem zavarovanju, če je premija zanj plačana pred nesrečo. Priporočamo, da članarino, ki  vključuje strošek zavarovanja, poravnate v času od 15. decembra do 31. januarja. Zavarovalno jamstvo začne veljati ob 24.00 uri tistega dne, ko je bila plačana članarina oziroma premija.
  6. Zavarovanje članov PZS izvaja Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto. Poleg osnovnega zavarovanja so članstvu PZS na voljo dodatna zavarovanja z ugodnimi komercialnimi popusti. Podrobnejše informacije o popustih in njihovem koriščenju najdete na spletni strani PZS-članarina.
  7. Člani planinske organizacije imajo 10% popust pri nabavi vseh publikacij in zemljevidov, ki jih izdaja Planinska založba pri UO PZS. Ta ugodnost je z enakimi popusti na voljo tudi planinskim društvom, če želijo edicije PZS posredovati svojim članom. Osebe, ki si izberejo kategorijo članstva A, prejmejo letno ugodneje tudi 12 številk najstarejše slovenske revije Planinski vestnik. Vprimeru, ko je v družini več članov kategorije A in ne želijo prejemati Planinskega vestnika, lahko to s pisno izjavo sporočijo na  PZS. Vrednost naročnine Planinskega vestnika (25,50 EUR) potem lahko porabijo pri nabavi drugih publikacij v Planinski založbi.
  8. Vsak A član PZS prejme ob včlanitvi v PD oziroma ob plačilu članarine Planinski koledarček za tekoče leto. V koledarčku je mnogo koristnih nasvetov, podatke o vzgojno-izobraževalnih akcijah in drugih pomembnejših prireditvah, podatke o planinskih kočah in naslove članov PZS (društva, klubi) ter podrobnejše podatke o raznih ugodnostih, ki so jih deležni vsi, ki se včlanijo v planinsko organizacijo ali društva kot celota.
  9. Z včlanitvijo v PZS preko enega od 260 članov PZS (društva, klubi,…) po vsej Sloveniji boste postali člen organizacije, ki šteje več kot 58.000 članov vseh starosti. Med njimi je 12.000 predšolskih in osnovnošolskih otrok do vključno 9. razreda osnovne šole ter preko 5.000 srednješolcev in študentov do 26. leta starosti, kar kaže na velik delež mladih in obeta rast in razvoj planinske organizacije tudi v prihodnje. Med nami boste zanesljivo našli enako misleče ljubitelje gorske narave, družbo v aktivnostih, ki so vam všeč in nove prijatelje.
  10. Člani PZS, ki se ob nakupu izkažejo z veljavno planinsko izkaznico, dobijo posebne popuste v nekaterih prodajalnah športne opreme in obutve po vsej Sloveniji.

Seznam popustov za člane in trgovine v katerih ste do popustov upravičeni:

Advertisements