Cenik članarin 2014

Vrste članstva in cenik

Kategorije članstva Članarina 2014 – CENE
A+ polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in
tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
65 EUR
A+/ družinski popust 60 EUR
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in
tujih gora z večjim obsegom ugodnosti
55 EUR
A/ družinski popust 50 EUR
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in
tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
22 EUR
B/ družinski popust 17 EUR
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z
osnovnim obsegom ugodnosti
16 EUR
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta
starosti
14 EUR
S+Š/ družinski popust 11 EUR
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 6 EUR
P+O/ družinski popust 5 EUR
OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne
sposobnosti
6 EUR
OPP/ družinski popust 5 EUR

Advertisements